Rikosprosessi ja sen eteneminen

Tämän kertaisen blogin aiheena on rikosprosessi ja käymme läpi kaikki sen vaiheet. Esitutkintavaihe on yksi rikosprosessin tärkeimmistä vaiheista. Asianajaja rikosasioihin kannattaa palkata jo esitutkinta vaiheessa. Tämä on erityisen tärkeää, sillä syyttäjällä on syytteen nostamisen yhteydessä käytettävissään argumentteja syytetyn puolesta. Valitettavan usein epäillyllä ei ole tarpeeksi tietämystä siitä, mitkä seikat voivat olla merkityksellisiä tapauksen kannalta. Sen vuoksi on suositeltavaa kääntyä välittömästi asianajajan puoleen. Rikosprosessi kokonaisuudessaan Jos syyttäjä nostaa syytteen, hän laatii haastehakemuksen, jonka jälkeen asia etenee käräjäoikeuteen. lue lisää